Referencie
Niektorí z našich zákazníkov - postupne od roku 1990 na rôznych hardwarových a databázových platformách:
 • Bukóza Holding a.s., Hencovce
 • COOP Jednota Revúca
 • COOP Jednota Vranov
 • DDK Slovakia s.r.o., Senica
 • Dopravný podnik mesta Košice
 • Hydina ZK a.s., Košice
 • IQ Servis a.s., Košice
 • Jednota s.d., Michalovce
 • Key Plastics s.r.o., Dolný Kubín
 • KPS a.s., Košice
 • Ligarex a.s., Liptovský Mikuláš
 • Mecom Trade s.r.o., Humenné
 • Merina a.s., Trenčín
 • Měď Povrly a.s., Považská Bystrica
 • Rím.kat.cirkev, Arcibiskupstvo Košice
 • Rím.kat.cirkev, Biskupstvo Rožňava
 • Sanas a.s., Sabinov
 • SHP Harmanec a.s.
 • SHP Slavošovce a.s.
 • Sitel s.r.o., Košice
 • Slovenský plynárenský priemysel (12 závodov)
 • TRENS a.s., Trenčín
 • Unimag s.r.o., Košice
 • Valcovňa profilov a.s., Košice
 • Zekon a.s., Michalovce
 • Žiarska hutnícka spoločnosť a.s.