Naši partneri
IBM - Business Partner (Solution Provider)
Siemens Business Services (predtým HTC) - od r. 1992 spolupráca pri implementácii ekonomického informačného systému
RASAX - od r. 1997 spolupráca pri implementácii ekonomického informačného systému